Arbetsmiljöanalys för din och många generationers hälsa

Vi erbjuder flexibla och konkurrenskraftiga tjänster inom arbetsmiljö. Vi arbetar bland annat med byggföretag och kommuner för att stödja dessa företag med miljöinventering samt analyser.

Huvudsamarbetspartner

Hisingens Betonghåltagning AB utför allt inom rivning och sanering. Vi utför bl.a. tungrivning med våra egna grävmaskiner, håltagning för exempelvis installationer, ny trappa, dörrar och fönster samt rivning för kundanpassning. Dessutom utför vi sanering av PCB och asbest. Vi anpassar alltid maskinval och våra arbetsmetoder till de behov och förutsättningar som finns på platsen.

Våra Tjänster

Vi erbjuder flexibla och konkurrenskraftiga tjänster inom arbetsmiljö. Vi arbetar bland annat med byggföretag och kommuner för att stödja dessa företag med miljöinventering samt analyser.

Hantering

Återvinning av avfall för anläggningsändamål omfattas dels av verksamhetsspecifika bestämmelser, dels av bestämmelser som är gemensamma med andra verksamheter. Hammars Miljö är väl insatt i verksamhetsbestämmelserna och kan hjälper er att göra avfallshanteringen mer resurseffektiv genom att styra dessa mängder mot återanvändning, materialåtervinning, utvinna energi eller deponera.

Administration

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Miljöinventering

Vi erbjuder miljöinventering och kartläggning av förekomst av farligt avfall i byggnader i syfte att minimera miljö- och hälsoriskerna innan en renovering, ombyggnation eller rivning. I äldre byggnader ofta finns miljöstörande ämnen som exempelvis asbest och PCB. Felhantering av farliga avfallet kan medföra stora kostnader för ert företag.

Materialåtervining

Materialåtervinning är ett växande verksamhetsområde med stor potential. Effektiv materialåtervinning medför minskade kostnader för ditt företag och samhället i stort men även bidrar till att minska klimatpåverkan. Hammars Miljö utvecklar metoder för att effektivisera och förenkla materialåtervinning för ditt företag.

Analyser

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Redovisning

Hammars Miljö hjälper företag med redovisnings tjänster oavsett om du precis har startat eget företag eller redan driver enskilt bolag eller små företag vi hjälper allt inom ekonomi och löneadministration. Vi finns i Göteborg men vi erbjuder redovisning tjänster till företag i hela landet. Vi erbjuder bland annat:
Löpande bokföring
Löner
Uppstart av nytt bolag
Deklarationer
Bokslut
Årsredovisning
Rådgivning

Sortering

Vi hjälper till med sortering av bygg- och rivningsavfallet för att uppfylla kraven i plan- och bygglagen och miljöbalken. Sorteringsarbetet utförs i syfte att underlätta återanvändning och återvinning av byggmaterial. Vi utför sortering i byggandets alla olika skeden nyproduktion, underhåll, ändrings- samt rivningsarbeten.

Vi hjälper er med sortering under tidig projekteringen av en ny byggnad med ändamål att återanvända de material och konstruktioner som väljs, alternativt återvinnas eller åtminstone inte ställa till med problem i avfallsskedet.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna om du har några frågor! Vi återkommer till er så snabbt vi kan!

Skriv namn och efternamn
Please enter your email, so we can follow up with you.

Adress

Lilla Bommen 1A
411 04 Göteborg
Sverige

0739 49 40 72

Har du frågor? du är alltid välkommen att kontakta oss per telefon.

mail

du kan kontakta oss via mail info@hammarsmiljö.se

Om Hammars Miljö AB

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal. It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Copyright@hamarbymiljö AB